Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Wierzbica na szkolenia w ramach programu „Czyste Powietrze”

WFOŚiGW w Warszawie
  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wójt Gminy Wierzbica zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Wierzbica na spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy (dawny budynek Gimnazjum) w dniu 7 pazdpaździernika 2018 (niedziela) o godz. 18:00.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkań będą udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.


Artykuł z harmonogramem spotkań opublikowany na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Do góry