Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców

Wybory 2018

Na podstawie art.36§ 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks Wyborczy (Dz.U 2018r.poz 754) Wójt Gminy Wierzbica informuje, że został sporządzony spis wyborców  uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych  wyznaczonych na dzień 21.10.2018 r.

Spis udostępniony jest wyborcom do wglądu do dnia 11.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Wierzbica (pokój nr.13) w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Informacja zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

                                                                                              

Do góry