Konsultacje ws. rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wierzbica

Powiat Radomski Logo

Uprzejmie informujemy, że na stronie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu pod adresami:

  1. http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/19233772 – została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice. 
  2. http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/19233410 – została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie, jak również uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną do 30 września 2018 r.

Strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu -> Konsultacje
Formularz do konsultacji
Adres e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl 

  1. Projekt zagospodarowania terenu – Koncepcja rozbudowy drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice
  2. Projekt zagospodarowania terenu – Koncepcja rozbudowy drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska

Treść zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy w zakładce Konsultacje z Mieszkańcami Gminy Wierzbica – Konsultacje ws. rozbudowy dróg na terenie Gminy Wierzbica

Do góry