Awaria wodociągu przy ul. Radomskiej w Wierzbicy

ZWiK

W związku z pracami przebudowy drogi na ul. Radomskiej w Wierzbicy awarii uległ wodociąg, w związku z czym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że do czasu naprawy mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody.

Do góry