Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Wybory 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I w dniu 30 sierpnia 2018 roku o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wierzbica utworzonych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu I Nr DRD-532/64/18 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5572)

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Sołectwo: Wierzbica, ul. Kościuszki bez 37, Głowackiego, Staszica, Ogrodowa, Partyzantów, Kochanowskiego, Batalionów Chłopskich, Jana Pawła II, Jodłowa, Radomska, Brzozowa, Leśna, Piaskowa, Błędowska, Dolna, Górna bez nr 3C, 3D, 3N i 26 Sołectwa: Wierzbica-Kolonia, Rzeczków. Remiza OSP w Wierzbicy, Plac Jana Pawła II 11, 26-680 Wierzbica

 

2 Sołectwo: Wierzbica Osiedle, ul. Ignacego Krasickiego, Żeromskiego, Sienkiewicza, Wiatraczna, Kamienna, Górna 3C, 3D, 3N i 26, Kościuszki 37 Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Sołectwa: Ruda Wielka, Stanisławów Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Ruda Wielka 191B, 26-680 Wierzbica

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwa: Łączany, Podgórki, Suliszka Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach, Łączany 41A, 26-680 Wierzbica
5 Sołectwa: Dąbrówka Warszawska, Błędów Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej, Dąbrówka Warszawska 117A, 26-680 Wierzbica

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Sołectwa: Polany, Polany Kolonia, Pomorzany Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Polany 141, 26-680  Wierzbica

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Sołectwa: Zalesice, Zalesice Kolonia, Pomorzany Kolonia Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach, Zalesice 31B, 26-680  Wierzbica

Głosowanie odbędzie się, we wskazanych wyżej lokalach, w dniu 21 października 2018r. (niedziela) w godz. 7.00 – 21.00

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Radomiu do dnia 8 października 2018r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem.

Komisarz Wyborczy w Radomiu I, ul. Żeromskiego 53 pok. 154, 26-600 Radom, tel. 48 363 97 45, fax. 48 363 27 94, e-mail: rad-lukasz.kluska@kbw.gov.pl

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 12 października 2018r.

Przez pełnomocnika nie mogą głosować osoby, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego.

Urząd Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica,  tel. 48 618 36 10, fax 48 618 36 11, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

Do góry