Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica - Logo

Informuję, że działka położona w obrębie geodezyjnym: Wierzbica (usytuowana między drogą do Szydłowca a zwałką) – 1330/3 o powierzchni 13,1700 ha stanowiąca własność Gminy Wierzbica przeznaczona została do wydzierżawienia  na okres 3 lat w związku z dużym zainteresowaniem rolników z terenu Gminy Wierzbica.

Wobec powyższego informuje się osoby, które w sposób bezumowny korzystały z w/w nieruchomości  do zaprzestania działalności rolniczej pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry