Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

Wybory 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2018r.  poz. 1561 ) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów z dnia 14 sierpnia 2018r.  (Dz. U. 2018r. poz. 1561) podaje się do publicznej wiadomości miejsca wyznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych:

  1. Sołeckie tablice ogłoszeń znajdujące się w poszczególnych sołectwach gminy.
  2. Słupy ogłoszeniowe w Wierzbicy i Wierzbicy Osiedlu.

Zabrania się rozwieszania plakatów i informacji wyborczych na drzewach i przystankach autobusowych.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias


Treść obwieszczenia


 

Wybory Samorządowe 2018 – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy

Do góry