Nowe ujęcie wody włączone do sieci

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica informuje mieszkańców, że z końcem miesiąca lipca oddana została do użytkowania studnia głębinowa nr 6 na terenie po byłej cementowni Lafarge. Prace związane z odtworzeniem studni wykonane zostały przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy. Wykonano niezbędne przyłącze do gminnej sieci wodociągowej.

Po przebadaniu wody przez Sanepid i jej dopuszczeniu zyskaliśmy nowe, długo oczekiwane ujęcie wody z największą wydajnością. Teraz  nowe ujęcie wody zlikwiduje wszelkie niedobory wody w okresie suszy w miejscowościach Rzeczków oraz Ruda Wielka.

Do góry