Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 241/60

Przetarg Inny

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki znajdującej się w terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie  stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

  1. działka nr 241/60  pow. 2,3340 ha
    cena wywoławcza         259.651,00 zł + VAT 23%             
    wysokość wadium         25.9651,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 21.08.2018 roku o godzinie 10:00.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.


Treść ogłoszenia

Do góry