Informacja Wójta Gminy Wierzbica o przedłużeniu składania wniosków o oszacowanie szkód

Herb Wierzbica - Logo

Niniejszym informuję, Rolników z terenu Gminy Wierzbica o przedłużeniu terminu składania wniosków o szacowanie  szkód w  uprawach zbóż  jarych i ozimych w wyniku zaistniałego na terenie gminy zjawiska suszy do dnia 19.07.2018 roku.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry