Nabór wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Herb Wierzbica - Logo

Informuje się rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przedszkolnych i uczniów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych do Radomia oraz oddziałów specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sekretariat) do 25 lipca 2018 r.

Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego

Do góry