Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica - Logo

W  związku z zaistniałymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (susza), które  wystąpiły w dniach  od 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Wierzbica uprzejmie informuję rolników z terenu gminy,  że istnieje możliwość zgłoszenia strat w uprawach rolnych spowodowanych niedoborem wody.

Zgłoszenie powinno być złożone w Urzędzie Gminy w Wierzbicy  w pokoju nr 21 na obowiązującym wniosku, który można pobrać w urzędzie w w/w pokoju lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl.

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)  księga stada/ paszporty – jeżeli producent korzysta z tej formy pomocy oraz wypis z rejestrów gruntów (celem ustalenia kategorii gleby na której prowadzona jest uprawa).

Rośliny podlegające oszacowaniu to zboża jare i ozime, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe na glebach bardzo lekkich oraz lekkich.

Łąki i pastwiska nie podlegają oszacowaniu.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać do dnia 10 lipca 2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkod

Do góry