Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Herb Wierzbica - Logo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, obejmujący część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.


Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 

Do góry