Prośba do Mieszkańców Gminy Wierzbica

Woda kran

Wójt Gminy Wierzbica zwraca się z prośbą do Mieszkańców Naszej Gminy o racjonalne gospodarowanie zasobami wody w okresie długotrwałych wysokich temperatur. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie na cele socjalno-bytowe, ograniczenie zużywania wody na cele związane z podlewaniem ogródków, trawników oraz mycia samochodów.

Okresowy brak wody nie jest efektem żadnych awarii, tylko zwiększonego poboru, związanego z bardzo wysoką temperaturą i z masowym podlewaniem swoich upraw rolnych w przydomowych ogródkach.

Pracownicy ZWIK stale kontrolują stan wody w zbiornikach, w których ilość wody zmniejsza się z powodu zwiększonego poboru.

W związku z powyższym, ponownie prosimy o wstrzymanie się z podlewaniem upraw i m.in. myciem samochodów. Problem braku wody występuje w całym kraju. Oszczędzając wodę, wszyscy wspólnie możemy sobie pomóc.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Do góry