100 tysięcy złotych na przebudowę drogi!

Mazowieckie - Logo

Gmina Wierzbica pozyskała 100 tysięcy złotych na „przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica Kolonia”!

Ponad 54,6 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w subregionie radomskim. Wszystko dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu ponad 6,2 mln zł na realizację 67 inwestycji. Wsparcie finansowe trafi do 59 gmin i powiatów z subregionu radomskiego. Umowy w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele gmin i powiatów z subregionu radomskiego.

– Cieszymy się, że ponownie nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Bardzo dziękujemy za to dofinansowanie i liczymy na dalszą, owocną współpracę – mówi Wójt Zdzisław Dulias.

– Inwestycje drogowe to szczególnie ważne zadania w każdej gminie i powiecie. A dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych to duże ułatwienie dla rolników w ich codziennej pracy, ale także wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy przeznaczyć środki na budowę i modernizację dróg – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 311 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30 mln zł.

W subregionie radomskim dofinansowanie trafi w sumie do 59 gmin i powiatów, które zrealizują 67 zadań drogowych. Otrzymają one łącznie ponad 6,2 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Dzięki tym środkom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 54,6 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

To kolejne zewnętrzne środki, jakie pozyskała nasza gmina.

Do góry