Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego

Nieruchomość

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 o pow. 38,21 m2 ul. Ignacego Krasickiego 4/2 Wierzbica. 

Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny M2 o pow. 38,21 m² adres Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 4/2 wraz z przypisanym do lokalu udziałem 3821/74008 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności  działki  nr 2077/69.

  • cena wywoławcza: 47.910,00 zł
  • wysokość wadium 4.791,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 10.07.2018 roku o godzinie 10:00.

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy  oraz w monitorze urzędowym.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.

Do góry