Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przetarg Inny

Do sprzedaży przeznacza się działkę znajdującą się w terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

  1. działka nr 241/60 2,3340 ha
    cena wywoławcza     346.201,00 zł + VAT 23%   wysokość wadium         34.620,00 zł

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 22.06.2018 roku o godzinie 10:00

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w monitorze urzędowym.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.

 


Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Do góry