Ogłoszenie w sprawie jakości wody z ujęcia Ruda Wielka – Kresy

ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10.05.2018 z hydroforni Ruda Wielka-Kresy dot. obecności bakterii E.coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka – Kresy spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe.
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812.

Do góry