Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Herb Wierzbica - Logo

Ogłoszenie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia

Do góry