Droga powiatowa oddana do użytku!

Droga Powiatowa Wierzbica Polany

Pod koniec 2017 roku dokonano odbioru końcowego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice”.

Przypomnijmy, wykonawcą robót była firma TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich 1 koło Kielc.

Łączna wartość zadania wyniosła 4.094.036, 25 zł i pokryta została z następujących źródeł:

  • środki z budżetu miasta Pionki: 117.000,00 zł
  • środki z budżetu gminy Wierzbica: 710,000,00 zł
  • środki własne powiatu radomskiego: 3.267.036,25 zł

– Jest to kolejna świetna informacja dla Wierzbicy. Mieszkańcy będą mogli w bardziej komfortowy sposób poruszać się po naszej gminie – nie kryje radości Wójt Zdzisław Dulias.

Do góry