Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Nieruchomość

Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny M2 o pow. 35,5 m² adres Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 27/13 wraz z przypisanym do lokalu udziałem 355/12933 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki  nr 2083/3

cena wywoławcza      60.000,00 zł              wysokość wadium           6.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 09.02.2018 roku o godzinie 10:00.

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy  oraz w monitorze urzędowym.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica 2018-01-03


Treść ogłoszenia – bip.wierzbica.pl

Do góry