Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy wyremontowany!

UG Wierzbica - budynek

Kilka tygodni temu zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.

W poprzednim roku Gmina Wierzbica dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 880 712, 60 zł na działanie pt. „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”. Ma to na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Koszt całej inwestycji to 7 350 890, 75 zł.

– Jestem bardzo zadowolony z tego dofinansowania. Cieszę się, że te pięć budynków doczeka się termomodernizacji. Dostaliśmy jedno z najwyższych dofinansowań, co jest świetnym wynikiem – mówił wówczas Zdzisław Dulias, Wójt Gminy Wierzbica.

Przypomnijmy, że w ramach tej samej inwestycji, w przyszłym roku termomodernizacji doczekają się również następujące budynki:
• Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej;
• PSP w Polanach;
• PSP w Zalesicach.

Tutaj natomiast więcej piszemy o termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.

UE 4.2

Do góry