Przegląd w świątecznej aurze. Laureaci z Wierzbicy

Występ artystyczny DPS

To był szczególny wieczór. W iłżeckim Domu Kultury brakowało miejsc, ale ciasnotę wynagrodziła świąteczna, pełna ciepła atmosfera, którą stworzyli uczestnicy XX Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Osób Niepełnosprawnych. Wśród nagrodzonych znalazły się osoby z naszej gminy.

Goście, organizatorzy i sponsorzy w jednych osobach – m.in. burmistrz Andrzej Moskwa, przewodniczący Rady Miasta Józef Skrobisz, reprezentujący starostę Mirosława Ślifirczyka członek Zarządu Powiatu Marek Jarosz, który przekazał gratulacje i zapewnił o dalszym wsparciu placówek opiekuńczych, radna powiatu Ewa Pasternak oraz rzecznik Marek Oleszczuk, prowadzący przegląd Krzysztof Kozera oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Artur Jonczyk – podziwiali blisko 200 prac plastycznych wykonanych najróżnorodniejszymi technikami przez dzieci i dorosłych. W tym roku imprezę wsparli również PFRON, Dom Kultury w Iłży oraz MGOPS w Iłży.

W kategorii dzieci i młodzieży nagrody otrzymali:

Grupa 4-6 lat – Nikola Drabik, Kacper Margula, Aleksander Pluta, Krzysztof Osiński, Jakub Maciejczak, Jan Barszcz;

Grupa 8-11 lat – Wiktoria Maciejczak, Kacper Banaszczyk, Izabela Nobis, Antoni Las, Mateusz Kosior, Kamil Kosakowski;

Grupa 13-17 lat – Karolina Pietrzak, Wiktor Piasek, Katarzyna Żurawska, Wiktoria Książyk, Maja Fereniec, Mateusz Krawczyk, Krzysztof Drab, Agata Wojciechowska;

Laureaci w kategorii osób dorosłych:

DPS Wierzbica – Andrzej Turski, Henryk Głowacki, Andrzej Złotucha, Krzysztof Leszczyński;

DPS Krzyżanowice – Bożena Skorupska, Mirosława Konradt, Monika Fronk, Lidia Zakrzewska;

DPS Jedlanka – Helena Majewska, Justyna Jakubowska, Izabela Błaszczuk;

WTZ Jedlanka Stara – Krzysztof Sus, Tomasz Brudka;

WTZ Pionki – Paweł Maciejczyk, Alina Kryczka;

Organizatorzy nagrodzili także opiekunów: Elżbietę Stachowicz i Jana Kuneckiego z DPS Wierzbica, Barbarę Strzelczyk i Joannę Podsiadły z DPS Jedlanka, Jolantę Bajko oraz Aleksandrę Jaworską z WTZ Pionki, Ewelinę Stefankiewicz i Edytę Bzdręgę z DPS Krzyżanowice, Paulinę Wojtan i Karola Wójcika z WTZ Jedlanka Starej oraz Irenę Michałek i Anetę Jaroszek z MGOPS Iłża.

Wyróżnione zostały, także finansowo, poszczególne placówki. Za I miejsce – DPS w Krzyżanowicach, za drugą lokatę – DPS w Jedlance, za trzy kolejne (równorzędne) – DPS z Wierzbicy, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z Pionek i Jedlanki Starej.

W imieniu dyrektorów placówek opiekuńczych staroście Mirosławowi Ślifirczykowi oraz burmistrzowi Andrzejowi Moskwie podziękowała i życzenia świąteczne złożyła szefowa DPS w Krzyżanowicach Teresa Trześniewska. Nagrody dla opiekunów i występy artystyczne dopełniły pięknego wieczoru w blasku choinki.

Gratulujemy!

Do góry