Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami ul. Górnej w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Wierzbicy”, Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej tutejszego urzędu organizuje spotkanie z mieszkańcami ul. Górnej zainteresowanymi przebudową drogi.

Spotkanie ma na celu omówienie koncepcji przebudowy drogi przez projektanta oraz przedstawienie propozycji przez mieszkańców, które mogą być uwzględnione przy dalszych pracach projektowych.

Do góry