Zaproszenie na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich”

Orlik Wierzbica na stronę

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Zapaśniczy „ORLIK” Wierzbica zaprasza na Turniej Zapaśniczy „Szukamy Nadziei Olimpijskich” o Puchar Wójta Gminy Wierzbica dzieci i młodzików, który odbędzie się na hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ul. Wiatraczna 8 w dniu 18 listopada 2017 roku.

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród młodzieży szkolnej.
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport.
 • Promocja regionu.

ORGANIZATOR:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;
 • Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy;
 • Urząd Gminy w Wierzbicy;
 • Starostwo Powiatowe w Radomiu;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy;
 • MLUKS „Orlik” Wierzbica;

TERMIN I MIEJSCE:

 • Zawody zostaną rozegrane w dniu 18.11. 2017r. (sobota) hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ul. Wiatraczna 8

UCZESTNICTWO:

 • W grupie dzieci prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2006-2007,

      Po zważeniu zostaną utworzone grupy czteroosobowe.

 • W grupie młodzików prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2003-2005 w następujących kategoriach wagowych: do 35kg,38,42,47,53,59,66,73,85 i 100kg.
 • Startujący w zawodach powinni posiadać półroczny staż treningowy oraz dwukrotne badania lekarskie. W grupie dzieci zgody rodziców-opiekunów na start w zawodach.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty uczestnictwa oraz ubezpieczenia pokrywają jednostki delegujące.

NAGRODY:

 • Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymują dyplomy, medale i upominki.
 • Punktacja drużynowa – kluby za I-III miejsca puchary.

ZGŁOSZENIA:

Proszę o telefoniczne zgłoszenia udziału w zawodach do dn.15.11.2017r. nr  tel. 0-608-678-976- Bogdan Rywacki

RÓŻNE:

Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na dwie maty wyznaczy V- ce Prezes ds. sędziowskich W -MOZZ.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW na zawodach zawodników i osób towarzyszących oraz za zaistniałe wypadki i rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW: 18.11.2017 r. (sobota)

 • Do godz. 900 – przyjazd ekip;
 • 930 – 1030 – waga i badanie zawodników;
 • 1030 – 1100 – odprawa techniczna;
 • 1130  – walki, aż do zakończenia;
 • Około godz. 1400 – uroczyste otwarcie zawodów

Do góry