Ogłoszenie w sprawie jakości wody z dnia 02.11.2017 pobranej z Ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica

ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach labolatoryjnych próbek wody pobranych w dniu 02.11.2017 z ujęcia wody Ruda Wielka Kresy dot. obecności bakterii coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka -Kresy nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nie nadaje się w żaden sposób do spożycia, nawet po przegotowaniu. 
Woda nadaje się tylko do sanitariatów.

ZWiK w Wierzbicy podjął natychmiastowe działania mające na celu prowadzenie skutecznej dezyfekcji wody produkowanej z ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej.

ZWiK będzie dostarczał wodę do spożycia w butelkach. Odbiór butelek z wodą na posesji Państwa Wiśniewskich Ruda Wielka 214. Niezwłocznie zostaną pobrane ponowne próby wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812.

Do góry