Seminarium informacyjne Lokalnej Grupy Działania

LGD Seminarium 2017

W Urzędzie Gminy Wierzbica odbyło się seminarium informacyjne pt. Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016-2023.

W czasie seminarium rozmawiano głównie na dwa tematy, tj. możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści, jak i możliwości samozatrudnienia bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów.

Przeanalizowano również całe przedsięwzięcie oraz zaplanowano wsparcie dla wnioskodawców w konkursie grantowym.

Do góry