Program seminarium informacyjnego

LGD 2016

Program seminarium informacyjnego na temat:

 • możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści
 • możliwości samozatrudnienia bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

pt. Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016-2023

 1. Wprowadzenie do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023
 2. Analiza przedsięwzięcia „Są wśród nas””
  • cele
  • grupy docelowe: JST (GOPS, GOK, GBP), NGO
  • sposób realizacji – projekt grantowy
 3. Planowanie wsparcie dla wnioskodawców w konkursie grantowym

Miejsce i termin seminarium:

 • Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 – 20 wrzesień 2017, godz. 13:00 – 15:00
 • Urząd Miasta i Gminy w Iłży, ul. Rynek 11 – 22 wrzesień 2017, godz. 13:00 – 15:00
 • Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 – 25 wrzesień 2017, godz. 13:00 – 15:00
 • Urząd Gminy w Kowali, Kowala 105A – 27 wrzesień 2017, godz. 13:00 – 15:00

LGD Seminarium

 

Do góry