Informacja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu

Roboty drogowe - znak

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3545W relacji Wierzbica – Polany – Krzyżanowice na odcinku Wierzbica – Polany (Gmina Wierzbica) w dniach od 11.09 do 17.10.2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane  z wykonywaniem robót drogowych. Przedmiotowy odcinek zostanie wyłączony z ruchu i zostanie poprowadzony objazd zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu przez miejscowość Kolonia Zalesice. W związku z powyższym PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Do góry