Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Logo ZWIK Wierzbica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi stacji transformatorowej w godz. 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie sołectwa Wierzbica – Osiedle.

Do góry