Kolejna dotacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Wierzbica

Mazowsze Serce Polski

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1192/262/17 z dnia 13 lipca 2017 roku przyznał Gminie Wierzbica dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 66.000 zł na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice”.

Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył wyżej wymienioną uchwałą dodatkowe środki w wysokości 9.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków”, na które Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 735/243/17 z dnia 22 maja 2017 r. ze zm. przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Oba wyżej wymienione zadania zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr. 1129/260/17 z dnia 18 lipca 2017 roku muszą zakończyć się do 31 października 2017 roku, zaś rozliczenie dotacji musi być dokonane nie później niż w dniu 10 grudnia 2017 roku.

Do góry