Dotacja na przebudowę drogi w Rzeczkowie

Mazowsze Serce Polski

Gmina Wierzbica podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego Nr 99/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-122 w dniu 21 lipca 2017 roku o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi w Rzeczkowie.

Dotacja Województwa Mazowieckiego wynosi 75.000 zł i jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków” polegającej na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1.476,00 m2 i długości 492,00 m na terenie Gminy Wierzbica w obrębie ewidencyjnym Rzeczków na działce nr 17.

Do góry