Na Osiedlu wyremontowany zostanie chodnik

Herb Wierzbica PNG

Przetarg na zadanie pt. „Modernizacja chodnika w miejscowości Wierzbica-Osiedle” wygrała firma „Kostbruk” Anna Giermakowska z Nowego Miasta nad Pilicą. Firma zaproponowała kwotę brutto 57.561,40zł.

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe starego chodnika o nawierzchni asfaltowej i z płyt betonowych, wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ustawieniu obrzeży na podsypce piaskowej i krawężników na ławie betonowej oraz wykonaniu przejazdu do garaży.

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 września br.

Do góry