Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy

Termomod UG Wierzbica

Rozpoczęła się już termomodernizacja Urzędu Gminy w Wierzbicy. Przypomnijmy, że nasza gmina dostała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gmina Wierzbica uzyskała dofinansowanie w wysokości 5.880.712,60 zł na działanie pt. „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”. Ma to na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Koszt całej inwestycji to 7 350 890, 75 zł.

Jak już informowaliśmy, termomodernizacji doczekają się następujące budynki:

  • Urząd Gminy w Wierzbicy;
  • Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej;
  • PSP w Wierzbicy (duża);
  • PSP w Polanach;
  • PSP w Zalesicach.

Na wyżej wymienionych budynkach zainstalowane zostaną instalacje OZE, tj. odnawialnych źródeł energii.

Rozpoczęła się już druga – po PSP w Wierzbicy – termomodernizacja, tj. UG w Wierzbicy.4.2 Znaczek - UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Programu Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do góry