XXIV Gminny Konkurs Recytatorski

W dniu 27 i 28 marca 2007r odbył się XXIV Gminny Konkurs Recytatorski zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy.

W pierwszym dniu do konkursu przystąpiło 7 Szkół Podstawowych z : Wierzbicy, Polan, Łączan, Suliszki, Zalesic, Dąbrówki Warszawskiej, Rudy Wielkiej i 2 Publiczne Gimnazja z Wierzbicy i Rudy Wielkiej. W sumie wystąpiło 51 uczniów.Uczestnicy biorący udział w konkursie recytatorskim chętniej sięgali po repertuar W. Szymborskiej i J. Tuwima. Wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Jury w składzie: p.Adolf Krzemiński – Prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz p. Marek Ślufarski – Członek Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej po wysłuchaniu wszystkich uczestników udali się na burzliwe narady.

Wyróżnienia otrzymało aż 14 osób: Mateusz Zugaj- Ruda Wielka , Ewelina Kowalczyk- Wierzbica, Ewelina Skrzypowska- Wierzbica, Sandra Podsiadły- Wierzbica, Weronika Drab- Wierzbica, Adrian Łukawski- Polany, Albert Gryz- Polany Przemysław Piskorz- Suliszka, Dawid Bielecki- Dąbrówka Warszawska, Milena Mosioł- Dąbrówka Warszawska, Przemysław Rola- Łączany, Patrycja Więcoszek- Wierzbica, Justyna Krucińska- Ruda Wielka. Do dalszego etapu wyłoniono 4 osoby: Weronikę Sadzę z Zalesic, Paweła Ogara z Wierzbicy, Weronikę Kwiecień z Wierzbicy oraz Adriana Łukawskiego z Polan.W drugim dniu konkursu tj. 28 marca wiersze recytowali mali uczestnicy z 5 Przedszkoli. W sumie wystąpiło 28 młodych wykonawców. Laureatów i wyróżnionych wyłoniła komisja w składzie:p. Jarzembińska Monika,p. Aneta Pytoń- Grabda ,p. Halina Popiel,p. Martyna Mieczkowska i p. Jolanta Lis. Wyróżnienia otrzymało 6 osób: Wiktoria Farbiś – Ruda Wielka, Beata Dunal i Natalia Opalińska- Wierzbica, Małgorzata Urbańska- Polany, Natalia Sadza- Zalesice, Karolina Bajer- Dąbrówka Warszawska . Wyłoniono także 1 osobę do Eliminacji Powiatowych – Kamila Chmolowskiego z Łączan.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a wyróżnieni i laureaci pamiątkowe albumy i książki.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do tegorocznego konkursu.

Do góry