Projekt Obrony Cywilnej – „Ratownictwo i pierwsza pomoc”

„Żywa obecność człowieka to dar, jakiego potrzebuje osoba dotknięta nieszczęściem”

ks. bp. Jan Chrapek

W dniu 9 maja 2007 roku w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy odbyła się prezentacja Projektu Obrony Cywilnej – „Ratownictwo i pierwsza pomoc”. Organizatorami imprezy byli: Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy, Urząd Gminy w Wierzbicy oraz jednostka OSP w Wierzbicy. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Wierzbica pan Dariusz Myśliwiec.

W imprezie wzięły udział władze gminne i powiatowe:

 1. Wójt Gminy Wierzbica – p. Dariusz Myśliwiec

 2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Marek Matejski

 3. Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Radomiu – p. Bronisław Zych

 4. Sekretarz Powiatu – p. Dariusz Piątek

 5. Dowódca Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Radomiu – Starszy brygadier Franciszek Topolski

 6. Młodszy brygadier Jednostki Pożarnej w Radomiu – p. Andrzej Mróz

 7. Komendant OSP w Wierzbicy – p. Grzegorz Zawisza

 8. Kierownik Posterunku Policji w Wierzbicy – p. Wojciech Celuch

 9. Dyrektor GOK w Wierzbicy – p. Sławomir Kucharczyk

 10. Przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum w Wierzbicy – p. Andrzej Zawisza

W prezentacji uczestniczyli również dyrektorzy szkół i placówek z terenu Gminy Wierzbica oraz dyrektor Zespołu Szkół w Jastrzębiu oraz dzieci i młodzież reprezentująca poszczególne placówki. Podczas prezentacji wystąpił zespół dzieci i młodzieży z jednostki OSP w Skaryszewie, który pokazał jak fachowo udzielać pierwszej pomocy osobom z wypadku.

Prezentacja składała się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej – do której młodzież z Gimnazjum zbierała materiały przez 3 miesiące dotyczyło nastpujących zagadnień:

 1. Czy mieszkańcy gminy są świadomi zagrożeń wynikających z topografii terenu gminy?

 2. Jak unikać zagrożeń i o jakich zagrożeniach zapominamy?

 3. Jak ostrzegać o zagrożeniach – omówienie systemów i sygnałów alarmowych?

 4. Jak udzielać pierwszej pomocy w określonych urazach?

Po bardzo dokładnej podbudowie teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Dziewczęta zaprezentowały pokaz musztry, chór szkoły przedstawił inscenizacje humorystyczną pt. „Strażacy”, pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy zaprezentowała młodzież OSP ze Skaryszewa. Następnie odbyły się przed budynkiem szkoły zawody sportowe o tytuł „Ratowników szkoły” oraz konkurs wiedzy o obronie cywilnej. Sponsorem nagród był Urząd Gminy w Wierzbicy oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum w Wierzbicy.

Prawdziwą rewelacją był pokaz ratownictwa przy wypadku samochodowym przeprowadzony przez jednostkę ratowniczą straży pożarnej z Radomia. Na zakończenie zarówno goście jak i cała społeczność szkolna degustowała zupę grochową przygotowaną w specjalnej wojskowej kuchni polowej.

Emocji było bardzo dużo. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. Za realizację projektu odpowiedzialni byli: p. Katarzyna Śmigiel, p. Arleta Łyżwa, p. Barbara Motyka, p. Aldona Dzik, p. Andrzej Dzbuk, p. Dariusz Lech, p. Rafał Tuzimek, p. Dariusz Nowak – nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy

Była to kolejna – myślę, że nie ostatnia prezentacja dotycząca obrony cywilnej. Zarówno młodzież jak i nauczyciele mają wiele pomysłów, którymi na pewno zaskoczą za rok.

Tomasz Jarzembiński

Do góry