Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Humor, zdrowie i zabawa w utworach Jana Brzechwy” w Przedszkolu w Wierzbicy

Przedszkole Plastyk

Dnia 20.06.2017r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Wierzbicy odbył się wernisaż Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Humor, zdrowie i zabawa w utworach Jana Brzechwy” pod patronatem Wójta Gminy Wierzbica. Konkurs ten miał zachęcić dzieci do zdrowego trybu życia, dbania o własny wygląd, zwrócić uwagę na cechy charakteru jakie powinien posiadać człowiek. Zakładał rozwijanie postawy twórczej i prozdrowotnej u dzieci oraz poznanie utworów Jana Brzechwy. Wernisaż poprzedzony był występem artystycznym dzieci, tematycznie związanym z twórczością Jana Brzechwy.

Z funduszy pozyskanych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono i przyznano nagrody.

W kategorii dzieci 5- 6 letnich  I-miejsce Alicja Wątły – GPP Zalesice, II-miejsce Emilia Kwiecień – GPP Wierzbica, III miejsce Natalia Śliwa – GPP Wierzbica oraz 10 wyróżnień. Prace dzieci 3-4 letnich zostały wyróżnione.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki. Po wręczeniu nagród przez pana Zdzisława Duliasa Wójta Gminy Wierzbicy, organizatorki Agnieszka Targowska i Emilia Sokołowska zaprosiły wszystkich zgromadzonych do obejrzenia galerii prac, a następnie na słodki poczęstunek. Uśmiechnięte twarze dzieci i duże zainteresowanie tematyką utwierdziły nas  do dalszej kontynuacji w prozdrowotnej profilaktyce u dzieci w wieku przedszkolnym.

Do góry