Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o dotację unijną

LGD 2016

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r do godz. 1400

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Do góry