Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”

WFOŚiGW w Warszawie

Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.629,08 zł.

Tablica WFOŚiGW

Do góry