Bal choinkowy, Dzień babci i dziadka

Dnia 26.01.2008 r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Rudzie Wielkiej odbył się Bal Choinkowy połączony z Dniem Babci i Dziadka. Gości przywitała Dyrektor Przedszkola Pani Anna Puchała. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Wierzbica Pan Dariusz Myśliwiec, który gościł na spotkaniu wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Matejskim, Radnymi z Rudy Wielkiej: Panią Bożeną Grzyb, Panem Zdzisławem Mindą oraz Sołtysem Panem Michałem Szczodrym.

Centralną częścią uroczystości były występy najmłodszych. Oddział II pod opieką Pani Teresy Wróbel przedstawił „Jasełka Bożonarodzeniowe”, oddział I pod kierunkiem Pani Haliny Popiel i Urszuli Adamiec inscenizację „Czerwonego Kapturka”. Przedszkolaki dumnie prezentowały się w strojach i tańcach ludowych: Krakowiaka, Poleczki oraz tańcu nowoczesnym Break-Dance. Następnie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez Rodziców i Radę Rodziców z Przewodniczącą Panią Teresą Iwanicką.

Wspaniałej karnawałowej zabawie towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami dla babć, dziadków i wnuków. Odbyła się również licytacja prac plastycznych dzieci (portretów babć i dziadków) poprowadzona przez: Świętego Mikołaja, Pana Sołtysa oraz Panią Radną. W tym roku został pobity rekord w zbieraniu pieniędzy, które dzieci przeznaczają na cele edukacyjno – rekreacyjne. Tym razem zgromadzone fundusze przeznaczone zostaną na wycieczkę do Warszawy.

Pod koniec zabawy Św. Mikołaj rozdał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Tak miły i niecodzienny bal utrwalony został na pamiątkowych zdjęciach. Zabawie nie było końca, dzieci nie chciały wracać do domu! Organizatorzy: Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców obiecali, że następne spotkanie zorganizują w przyszłym roku. Należy wspomnieć, że takie Bale Choinkowe odbywają się corocznie od 1993 roku.

 

Do góry