Informacje ws. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Gmina Wierzbica prowadzi pracę związane z koniecznością zmiany nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy, wymuszona przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744).

Obecny patron ulicy tj. Janek Krasicki ps. „Kazik” był działaczem komunistycznym, pełnił m.in. funkcję II Sekretarza Miejskiego Komitetu Konsomołu we Lwowie. Jako działacz wziął udział w październiku 1939 r. w wydarzeniach na Politechnice Lwowskiej, w wyniku których doszło do zamordowania co najmniej 3 Polaków studentów tej uczelni posądzonych o antysemityzm. W następnych latach, aż do śmierci w 1943 r., był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, Związku Walki Młodych oraz Gwardii Ludowej, brał również udział w zamordowaniu innego działacza komunistycznego Bolesława Mołojca.
W związku z czym jego działalność była ściśle związana z kształtowaniem represyjnego, autorytarnego i niesuwerennego systemu władzy w Polsce.

Urząd Gminy w Wierzbicy w okresie od 06.02 do 20.02.2017 r. przeprowadził konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Wierzbica-Osiedle, w przedmiocie zebrania propozycji nowej nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy. W wyniku tych konsultacji zgłoszono propozycję by nadać ulicy nazwę Szkolna – wpłynęło 28 ankiet i wszystkie wskazywały na taka nazwę.
Mieszkańcy Sołectwa Wierzbica-Osiedle podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w dniu 27.04.2017 r. podjęli uchwałę, w której wnioskują o zmianę nazwy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy na Ignacego Krasickiego, a propozycję zmiany nazwy na ulice Szkolną opiniują negatywnie – na 48 głosujących uchwałę poparło 36.

W związku z tym w dniach  od 17.05 do 31.05.2017 r. zostaną przeprowadzone ponowne konsultacje, skierowane do mieszkańców ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy, których celem jest wybór nowej nazwy ulicy spośród dwóch propozycji tj. Ignacego Krasickiego lub Szkolna.
Wszelkie szczegóły związane z prowadzeniem konsultacji zostały zawarte w zarządzeniu nr 27/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 maja 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Prosimy o udział mieszkańców ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy w konsultacjach dotyczących ich sprawy.


Do góry