Informacja Wójta Gminy Wierzbica w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej budynków dla miejscowości Ruda Wielka

Herb Wierzbica - Logo

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości i mieszkańców Rudy Wielkiej, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Ruda Wielka.

Rada Gminy Wierzbica w dniu 13 lutego 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/198/2017 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ruda Wielka i uchwała ta po publikacji w Dz.U. Województwa Mazowieckiego wchodzi w życie z dniem 15.03.2017 roku  co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać w Rudzie Wielkiej nowa numeracja porządkowa budynków.

Każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzymał lub otrzyma zawiadomienie o nowym adresie.  Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy powiadomi o zmianie adresów instytucje ( Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Pocztę, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Pogotowie Ratunkowe). Wszelkie zmiany związane ze zmianą adresu w dokumentacji prowadzonej przez wyżej wymienione oraz inne instytucje (n.p. banki)  należy uzgadniać osobiście.  W Starostwie Powiatowym w Radomiu Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości mają być dokonane zmiany z urzędu dotyczące adresu budynku, natomiast zmiany w ewidencji gruntów dotyczące adresu zamieszkania będą dokonywane na wniosek zainteresowanego i dołączeniu zaświadczenia o zameldowaniu, które będzie wydane nieodpłatnie w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Mimo trudności w początkowym okresie przechodzenia na adresy z ulicami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców, znacznie ułatwi poruszanie się po miejscowości gościom oraz firmom kurierskim a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców.

W najbliższym czasie dostępna będzie dla Państwa w Urzędzie Gminy mapa z lokalizacją ulic w formie papierowej,  jak również będzie załącznikiem do niniejszej informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Wierzbica.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Sporz. Insp. Małgorzata Ogorzałek
tel. 48 6183616


Mapa ulic Ruda Wielka – nr 1

Mapa ulic Ruda Wielka – nr 2

Do góry