Prezentacja Projektu Obrona Cywilna

W dniu 17.04.2008r w Publicznym Gimnazjum im. ks. bp Jana Chrapka w Wierzbicy odbyła się po raz kolejny prezentacja Projektu Obrony Cywilnej. W tym roku tematem przewodnim były formacje obrony cywilnej w Wierzbicy.

Głównym celem prezentacji było zapoznanie z drużynami obrony cywilnej na terenie gminy oraz uwrażliwienie na stan zagrożenia życia, zdrowia i mienia.

Projekt rozpoczął się od próbnego alarmu ewakuacyjnego społeczności szkolnej z sal lekcyjnych do budynku hali sportowej. Następnie nastąpiła prezentacja plansz tematycznych oraz pokaz pozarządowych organizacji ratunkowych działających w rejonie radomskim.

Następnie prezentowały się formacje obrony cywilnej z terenu gminy Wierzbica: samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego, Drużyna Porządkowo – Ochronna, Drużyna Ochrony Zwierząt Gospodarskich, Drużyna Wykrywania i alarmowania, Drużyna Łączności, Drużyna Schronowa. Na zakończenie odbył się pokaz scenki EWAKUACJI – praktycznego działania oddziałów OC i zachowania się ludzi w czasie ogłoszenia alarmu.

Była to piękna lekcja łączenia teorii z praktyką związana z zagadnieniami obrony cywilnej. Odpowiedzialnymi nauczycielami byli: Katarzyna Śmigiel, Arleta Łyżwa, Barbara Motyka, Andrzej Dzbuk oraz zaangażowani uczniowie gimnazjum w Wierzbicy wykazali się pomysłowością, oryginalnością i znajomością zagadnienia.

W prezentacji uczestniczyli goście ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, władze gminy oraz instytucji z terenu gminy, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Pan Edward Ogorzałek zaangażował się w projekt poprzez udostępnienie potrzebnych materiałów oraz oprowadzeniu wycieczki do schronu.

Do góry