Przetarg na drogę Górka Skaryszewska

W dniu 18 kwietnia 2008 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę gminnej drogi asfaltowej we wsi Rzeczków, tzw. „Górka Skaryszewska”. Prace będą polegały na: dostosowaniu geometrii drogi do parametrów w klasie D, wykonaniu wzmocnienia podbudowy na części długości odcinka, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnieniu poboczy kruszywem łamanym. Całkowita długość modernizowanej drogi wynosi 1050 metrów bieżących.

Do góry