Modernizacja czterech dróg gminnych

PROW 2014-2020

Cztery drogi w Gminie Wierzbica zostały wyremontowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizacji doczekały się następujące drogi:

  • Polany Kolonia (1,6 km)
  • Wierzbica – starodroże (1,6 km)
  • Ruda Wielka (1,1 km)
  • Ruda Wielka (0,5 km)

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 087 243 zł, z czego 469 888 zł to środki gminy, 190 000 zł to środki samorządu woj. mazowieckiego, a 427 355 zł to środki z wspomnianego wyżej PROW-u. Ta ostatnia kwota została zwrócona naszej gminie.

Inwestycje realizowane były w 2015 oraz 2016 roku.

Do góry