Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Wierzbicy zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego dla niesłyszących petentów w zakresie załatwiania spraw administracyjnych.


Osoba posiadająca kompetencje (certyfikat T1):

Pani Patrycja Wiatrak
pok. nr 18
tel.: 48 618 36 10

Do góry