„Serce” Wierzbicy zostanie rozbudowane!

Herb Wierzbica - Logo

Mieszkańcy Wierzbicy w końcu doczekają się Rynku z prawdziwego zdarzenia! Plac przy Kościele pw. św. Stanisława, zostanie bowiem przebudowany, podobnie jak droga wojewódzka nr 744.

Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje w latach 2017-2019 przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł. W sumie zrealizowanych zostanie ponad 60 inwestycji, które obejmą ok. 90 km dróg, trzynaście szpitali i pięć instytucji kultury. We wtorek decyzję w tej sprawie podjęli Radni Województwa Mazowieckiego.

Jeśli chodzi o drogi – w subregionie radomskim planowanych jest dwanaście inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą w sumie ponad 16 km dróg, w tym m.in. właśnie drogę wojewódzką nr 744.

Cały projekt brzmi następująco: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł. Inwestycja zaplanowana na 2017 rok.”

Oznacza to m.in. przebudowę „serca” Wierzbicy oraz chociażby remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Realizacja w/w inwestycji możliwa jest dzięki staraniom Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa oraz wzorowej współpracy UG w Wierzbicy z sejmikiem woj. mazowieckiego.

– Jest to dla nas świetna informacja. Rynek w Wierzbicy zmieni się nie do poznania i na pewno – również poprzez remont drogi – polepszy to jakość życia mieszkańców naszej gminy – powiedział Wójt Dulias.

Dodajmy, że Radni Województwa Mazowieckiego zdecydowali również o „przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 727 z drogą gminną 351169W w miejscowości Wierzbica – 94 tys. zł. Inwestycja zaplanowana na 2017 r.”, jak i „budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica (274 m) – 180 tys. zł. Inwestycja zaplanowana na 2017 rok”.

Do góry