W Dąbrówce Warszawskiej wybudowany zostanie chodnik

Mazowieckie - Logo

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęli decyzję o budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska.

Koszt całego projektu to 180 tysiące złotych, a inwestycja zaplanowana jest na ten rok.

Ogółem w subregionie radomskim – jeśli chodzi o infrastrukturę drogową – planowanych jest dwanaście inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą w sumie ponad 16 km dróg, w tym m.in. wspomnianą wyżej budowę chodnika w Dąbrówce Warszawskiej, ale i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej, o czym więcej piszemy tutaj.

Do góry