Ogłoszenie Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 25.01.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Nieruchomość

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące  nieruchomości:

L.p. Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu
i gruntu Udział we wspólnych częściach
Forma sprzedaży Rodzaj zbycia Podstawa sprzedaży
 1 Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 21/13

2079/13

RA1S/00021335/5

  1039 m2

Lokal mieszkalny M2

36,66 m²

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

67.000,00 zł 

3666/67920

 

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

własność

 

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

 

Wierzbica, ul. Janka

Krasickiego 1/3

2077/67

 

RA1S/00021333/1

 1050 m²

Lokal mieszkalny

M3

48,14 m²

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 69.000,00 zł

4814/54920

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

 

własność

 

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

 

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 16/1

2083/9

 

 RA1S/00021337/9

1014 m²

 Lokal mieszkalny

M3

53,00 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

78.000,00 zł

5300/55200 

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

 

własność

 

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

 

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  27.01.2017 roku do dnia 16.02.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w monitorze urzędowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

Do góry