IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu

IV Zjazd ZOP ZOSP RP w Rdm

W sobotę 26 listopada 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu.
Podczas zjazdu wręczono odznaczenia zasłużonym druhom strażakom oraz zaprezentowano sprawozdania z działalności kończącego kadencje 2012-2016 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Wśród osób wyróżnionych, które szczególnie przyczyniają się do wspierania pożarnictwa na terenie ziemi radomskiej był obecny na zjeździe Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias.

Głównym punktem w porządku obrad zjazdu był wybór nowego zarządu w skład którego weszli:
• Prezes – dh Paweł Tuzinek
• Wiceprezes – dh Mirosław Ślifirczyk
• Wiceprezes – dh Grzegorz Zawisza
• Sekretarz – dh Marian Kruszewski
• Skarbnik – dh Tomasz Kęska

Delegaci na IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu w trakcie zebrania jednogłośnie przegłosowali wniosek nowo wybranego Prezesa Zarządu dh Pawła Tuzinka, by ustępującego z funkcji Prezesa kadencji 2012-2016 dh Andrzeja Szczycha desygnować na Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Do składu Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu weszli również:

  • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – bryg. Paweł Frysztak,
  • Kapelan Radomskich strażaków – ks. Krzysztof Chodowicz,
  • Wiceprezydent Miasta Radomia – dh. Konrad Frysztak,
  • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – dh. Rafał Rajkowski

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radomiu reprezentowały następujące osoby:

  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Jerzy Jęczyński
  • V-ce Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Piotr Łyżwa
  • Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Grzegorz Zawisza
  • Sekretarz  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Emilian Stańkowski
  • Członek Prezydium  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Dariusz Ziętek
  • Członek  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy – dh Mariusz Siwiorek

Do góry